28 dec

Wijzigingen bijzondere bijstand bij gemeente Venlo

Wijzigingen bijzondere bijstand bij gemeente Venlo

Per 1 januari 2016 gaan er een aantal dingen veranderen met betrekking tot het aanvragen van bijzondere bijstand bij gemeente Venlo.

Draagkrachtpercentage
Vanaf 1 januari 2016 geldt voor meerdere soorten kosten een draagkrachtpercentage van 100%. Dit betekent dat het gehele inkomen, dat hoger is dan de voor u geldende bijstandsnorm, als draagkracht gezien wordt. De kosten waarvoor dit geldt zijn:

  • Bewindvoerderskosten;
  • Kosten curatele;
  • Kosten rechtsbijstand
  • Hoogte bijzondere bijstand voor 18 t/m 20-jarigen, niet in inrichting;
  • Hoogte bijzondere bijstand voor 18 t/m 20-jarigen, in inrichting;
  • Kosten mentorschap;

Wanneer er reeds bijstand is toegekend zal bij de eerstvolgende aanvraag of nieuwe draagkrachtberekening het nieuwe percentage worden vastgesteld.

Wijziging draagkracht gedurende draagkrachtperiode
Wanneer de draagkracht tijdens de periode dat de bijstand verstrekt wordt wijzigt met minimaal 15% (hoger of lager) dient u dit meteen aan ons door te geven. U dient dan een
wijzigingsformulier met bewijsstukken in te leveren. Wij stellen dan de draagkracht en daarmee de bijzondere bijstand opnieuw vast. Wanneer u na afloop van de periode dat de
bijstand verstrekt wordt bewijsstukken inlevert waaruit een lager inkomen blijkt, wordt de bijzondere bijstand niet opnieuw berekend.