Sinds 1998

Bewindvoering Regio Venlo is in 1998 ontstaan als eenmanszaak aan huis. In 2002 is door groei van klanten onze organisatie verhuisd naar een kantoorpand. Uit de samenwerking van de bewindvoerders is een V.O.F. ontstaan. In 2006 is Bewindvoering Regio Venlo een Besloten Vennootschap (B.V.) geworden.

De best mogelijke kwaliteitseisen

Onze organisatie voldoet aan de best mogelijke kwaliteitseisen, zowel de nieuwe wettelijke eisen als de eisen die door de Branchevereniging PBI worden opgelegd om lid te mogen zijn. Onze werkzaamheden worden jaarlijks gecontroleerd door een accountant. Voor u is dat een stukje zekerheid dat wij verantwoord uw geld beheren. Bij een onder bewindstelling wordt tevens jaarlijks verantwoording afgelegd aan de kantonrechter. U ontvangt van ons maandelijks overzichten van uw inkomen en uitgaven.