Wat is budgetbeheer?

Budgetbeheer is een financiƫle dienst voor mensen die om verschillende redenen tijdelijk of langdurig onvoldoende in staat zijn zorg te dragen voor de tijdige betaling van hun rekeningen. Bij budgetbeheer verrichten wij de betalingen voor u en beheren uw geld volgens een vastgesteld budgetplan. Dit zijn dus uw inkomen en alle (belasting)toeslagen, uitgaven en eventueel schulden.

Wat doet de budgetbeheerder?

Wij bieden twee soorten budgetbeheer; Budgetbeheer Basis en Budgetbeheer Totaal.

Budgetbeheer Basis houdt in:

  • Een beheerrekening openen op uw naam, waarop alle inkomsten op binnenkomen en waarvan uw uitgaven worden betaald.
  • Het in kaart brengen van de inkomsten en uitgaven. Hieruit wordt een budgetplan samengesteld.
  • Zorgdragen voor tijdige betaling van rekeningen, als u voldoende inkomsten heeft.
  • Maandelijks een overzicht sturen van de beheerrekening over de voorafgaande periode.

Budgetbeheer Totaal heeft dezelfde invulling als Budgetbeheer Basis, maar de volgende zaken zullen wij ook voor u regelen:

  • Indien van toepassing aanvragen van; bijzondere bijstand, toeslagen, kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelasting, heffingskorting (belastingdienst) en aangifte inkomstenbelasting (box 1).
  • Verzekeringen en contracten afsluiten als dat nodig is.
  • Inventarisatie van eventuele schulden, hierbij wordt bekeken of het zinvol is om naar schuldhulpverlening van de gemeente te stappen.

Hoe vraagt u budgetbeheer aan?

Door middel van een intakegesprek zullen wij in overleg met u bespreken welk budgetbeheer pakket voor u van toepassing is. U machtigt ons om namens u uw geld te beheren, dit door middel van een budgetovereenkomst.

Wat kost budgetbeheer?

De kosten voor budgetbeheer kunt u vinden onder Tarieven.