Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is een financiële (beschermings)maatregel. Een professionele bewindvoerder beschermt uw financiële belangen. Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd.

Als u onder bewind bent gesteld wordt alles met geld te maken heeft beheerd. Dit zijn dus uw inkomen en alle (belasting)toeslagen, uitgaven en schulden en ook eventuele waardevolle goederen zoals een auto of een eigen woning.

Bewindvoering kan tijdelijk zijn, maar ook voor een langere periode. Bewindvoering is er voor mensen vanaf 18 jaar (meerderjarig). Reden voor bewindvoering kan zijn als gevolg van lichamelijke / geestelijke toestand of door verkwisting / het hebben van problematische schulden.

Wat doet de bewindvoerder?

De bewindvoerder doet onder meer:
  • Een beheerrekening openen op uw naam, waarop alle inkomsten op binnenkomen en waarvan uw uitgaven worden betaald.
  • Het in kaart brengen van de inkomsten en uitgaven. Hieruit wordt een budgetplan samengesteld.
  • Zorgdragen voor tijdige betaling van rekeningen, als u voldoende inkomsten heeft.
  • Indien van toepassing aanvragen van; bijzondere bijstand, toeslagen, kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelasting, heffingskorting (belastingdienst) en aangifte inkomstenbelasting (box 1).
  • Inventariseren van schulden en indien nodig aanmelden bij schuldhulpverlening.
  • Verzekeringen en contracten afsluiten als dat nodig is.
  • Maandelijks een overzicht sturen van de beheerrekening over de voorafgaande periode.
  • Verantwoording afleggen aan de kantonrechter door een boedelbeschrijving te maken van alle goederen die onder bewind staan en maakt jaarlijks een rekening en verantwoording die door u voor akkoord ondertekend moet worden.

Hoe vraagt u bewindvoering aan?

Na het intakegesprek zal de bewindvoerder met de benodigde stukken een aanvraag tot onder bewindstelling indienen bij de Rechtbank. U en de bewindvoerder krijgen een uitnodiging voor een kort gesprek met de kantonrechter voor dit verzoek. De kantonrechter zal uitspraak doen en zal dit vastleggen in een beschikking. Een beschikking is een brief waarin staat dat u officieel onder bewind staat.

Wat kost een bewindvoerder?

Jaarlijks worden de kosten vastgesteld door de Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie en deze worden gepubliceerd in de Staatscourant. Als u een laag inkomen heeft, is het mogelijk dat de kosten voor bewindvoering gedeeltelijk of volledig worden vergoed door de gemeente met bijzondere bijstand. De kosten voor bewindvoering kunt u vinden onder Tarieven.