Bij ons bent u geen nummer, maar zetten wij in op een goede samenwerkingsrelatie met aandacht voor uw persoonlijke situatie. Wij hechten veel waarde aan een goede en correcte omgang met elkaar.

Tevreden klanten aan het woord

Goede afhandeling van zaken met oog voor persoonlijke situatie thuis,zeer betrouwbaar en duidelijk wat wel en niet kan.
Luisteren en oplossingen vinden,voor een goede aanpak.

Statistieken

Een van de redenen voor onderbewindstelling bij problematische schulden is stress/spanningen die voortvloeien uit de financiële situatie:

65%

De grootste oorzaak van de groei van het aantal onderbewindgestelden waarvoor bijzondere bijstand is verstrekt is meer mensen met schulden door economische crisis:

84%

Highlights

Persoonlijke aandacht en maatwerk vinden wij belangrijk en daardoor kunnen wij u de best mogelijke financiële zorg bieden.

0+

Klanten

Laatste nieuws

Financiële post

Als u jaaropgaven 2023 of belastingpapieren, polissen over 2024 thuis ontvangt, willen wij u ...

Lees meer